Kurs-Ausschreibungen 

Anmeldung: VVA

Titel Anmeldung Datum
Rechnungsführerkurs, Ittigen 01.08.2022 20. 08.2022
TC/TS Kurs, Ittigen Eistanz 15.07.2022

27.08.2022 14.00-17.30 Uhr

28.08.2022 09.00-12.00 + 13.00-16.15 Uhr

TC/TS Kurs, Ittigen, Advanced 28.07.2022 03.+04.09.2022
TC/TS Kurs, Ittigen, Beginners 28.07.2022 03.09.2022
Preisrichterkurs Eistanz alle Klassen,
Ittigen
28.07.2022 03.09.2022
Preisrichterkurs ISU, International, National, 1. Klasse und Anw. 1. Klasse, Ittigen 10.08.2022 10.09.2022
Preisrichterkurs Anwärter 2. Klasse, 2. Klasse und Anwärter 1. Klasse, Winterthur 10.08.2022 11.09.2022
Preisrichterkurs Anwärter 2. Klasse, 2. Klasse und Anwärter 1. Klasse, Fribourg 10.08.2022 11.09.2022